Η αξία της βελτιστοποίησης στο επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού

VIDEO

Εισαγωγή στην Βελτιστοποίηση των Κατασκευών – Χρήση του ACEOCP

VIDEO

ACE-Hellas S.A.

Integrated Solutions