Η Εταιρεία - Δραστηριότητες

Με γνώμονα τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών της, καθώς επίσης και για την εξυπηρέτηση των εξειδικευμένων αναγκών των πελατών της, η ACE-Hellas δραστηριοποιείται σε τέσσερις τομείς:

CAD Solutions, ERP Solutions, Mobile Solutions και Hardware Solutions.

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

Τομέας ανάπτυξης, διάθεσης και υποστήριξης εφαρμογών τεχνικού λογισμικού που μπορεί να καλύψει σύνθετες ανάγκες των εταιρειών από τον τεχνικό και κατασκευαστικό τομέα.

Στις εφαρμογές που διακρίνονται για την πληρότητα και την ευχρηστία τους, συγκαταλέγονται το ελληνικής κατασκευής πρόγραμμα στατικής και δυναμικής ανάλυσης κατασκευών SCADA Pro, της ACE-Hellas, το πρόγραμμα για ενεργειακές μελέτες κτιρίων EcolinePlus της ACE-Hellas, η σειρά προγραμμάτων eCM για τα δημόσια και ιδιωτικά έργα, το πρόγραμμα για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης έργων ePolis καθώς και το πρόγραμμα μετατροπής σαρωμένων σχεδίων σε διανυσματική μορφή RaVe. Επίσης το πρωτοποριακό πρόγραμμα αρχιτεκτονικής μοντελοποίησης Revit της Autodesk, αλλά και σύγχρονα προγράμματα τοπογραφίας και οδοποιίας της SierraSoft.

ERP Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη ERP εφαρμογών.

Τομέας ανάπτυξης, διάθεσης και υποστήριξης συστημάτων ERP.

Το τμήμα αναπτύσσει και διαθέτει το διεθνώς καταξιωμένο σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ACE-ERP, ένα από τα πλέον σύγχρονα, ευέλικτα και ολοκληρωμένα μηχανογραφικά συστήματα που παρέχει πλήρη κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών κάθε εταιρείας, προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, οι οποίες έχουν ως βάση το cloud, μειώνοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά κόστη, ελαχιστοποιώντας το χρόνο απόκρισης και αποκτώντας παράλληλα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα.

Mobile Solutions

Ανάπτυξη και διάθεση τηλεματικών λύσεων για tablets και smartphones.

Τομέας ανάπτυξης φορητών λύσεων και άλλων εφαρμογών για Tablet, Smartphones κ.α..

Στις προσφερόμενες λύσεις περιλαμβάνονται εφαρμογές που ενσωματώνουν ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στον τομέα των mobile εφαρμογών, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που αφορούν GPS, GPRS, WLAN και Bluetooth για την επικοινωνία με servers ή άλλα περιφερειακά συστήματα.

Μεταξύ των εφαρμογών, ξεχωρίζουν το σύστημα Mobile Fleet, που δίνει τη δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης όλων των ειδών των οχημάτων μέσω οποιουδήποτε υπολογιστή και το οποίο απευθύνεται σε κάθε επαγγελματία που εργάζεται για μεγάλο χρόνο εκτός του γραφείου του (ταξίδια, μετακινήσεις), αλλά και το easybike, ένα σύγχρονο σύστημα αυτόματης μίσθωσης ποδηλάτων.

Hardware Solutions

Τομέας παροχής τεχνικής υποστήριξης υψηλής ποιότητας τεχνολογικού εξοπλισμού που εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών της ACE-Hellas σε προϊόντα και υπηρεσίες εκτύπωσης, σάρωσης και αρχειοθέτησης σχεδίων.

ACE OCP

Building Construction: faster, safer, cheaper