Συμβόλαια συντήρησης

Οι μεσαίες και μεγάλες εταιρείες πληροφορικής στην Ελλάδα απαιτούν μεγάλη ευελιξία και υψηλή απόδοση λειτουργίας, έτσι ώστε να αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό το μέγεθος των εγκαταστάσεων και του τεχνολογικού εξοπλισμού που διαθέτουν.
Το βασικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η τακτική συντήρηση του εξοπλισμού, του δικτύου, του λειτουργικού λογισμικού και η άμεση αποκατάσταση των βλαβών.

Το τμήμα υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (service) της ACE-Hellas προσφέρει μια σειρά από συμβόλαια υποστήριξης, που καλύπτουν τις ποικίλες ανάγκες κάθε επιχείρησης:

  • Συμβόλαιο Επέκτασης Εγγύησης Κατασκευαστή
  • Συμβόλαιο Υποστήριξης Εργασίας
  • Συμβόλαιο Προαγοράς Ωρών Εργασίας Μηχανικού
  • Συμβόλαιο Μηνιαίας Εκχώρησης Τεχνικού

 

ACE OCP

Less cost, less waste, less energy