ETABS 2016

New

Tο απόλυτο ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού για την ανάλυση και τον σχεδιασμό κτιριακών κατασκευών

Σύντομη περιγραφή

pdf_download_icon_ Knowledge Base

pdf_download_icon_ ETABS Releases

pdf_download_icon_

ETABS 2016 v16.2.1 Enhancements [Release Notes]

LEARN ABOUT THE NEW FEATURES IN THE LATEST RELEASE
RELEASE DATE : 10 JAN 2018


Το νέο καινοτόμο και επαναστατικό ETABS είναι το απόλυτο ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού για την ανάλυση και τον σχεδιασμό κτιριακών κατασκευών. Ενσωματώνοντας 40 χρόνια συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης, το υπερσύγχρονο ETABS προσφέρει ασύγκριτη τρισδιάστατη μοντελοποίηση, με την χρήση των πιο σύγχρονων εποπτικών εργαλείων, δυνατότητες ταχύτατων γραμμικών και μη γραμμικών αναλύσεων, καθώς και την ικανότητα εξειδικευμένου σχεδιασμού για μια μεγάλη γκάμα υλικών. Την ίδια στιγμή παραστατικές γραφικές απεικονίσεις, αναφορές και εποπτικά σχέδια επιτρέπουν στο χρήστη να κατανοεί γρήγορα και εύκολα τα αποτελέσματα της ανάλυσης και του σχεδιασμού.

Από την σύλληψη του σχεδιασμού μιας κατασκευής, μέχρι την παραγωγή των τελικών σχεδίων, το ETABS ενσωματώνει κάθε πτυχή της διαδικασίας σχεδιασμού. Η δημιουργία των μοντέλων δεν ήταν ποτέ ευκολότερη -οι εποπτικές εντολές του περιβάλλοντος εργασίας επιτρέπουν την ταχύτατη διαμόρφωση των κατόψεων κάθε επιπέδου και των όψεων της κατασκευής. Τα σχέδια των προγραμμάτων CAD μπορούν να μετατραπούν άμεσα σε μοντέλα του προγράμματος ETABS, ή να χρησιμοποιηθούν σαν έτοιμα πρότυπα τα οποία ύστερα να επικαλύπτονται από τα στοιχεία του ETABS. Η τελευταίας τεχνολογίας μηχανή επίλυσης SAPFireTM στα 64-bit, επιτρέπει την ανάλυση εξαιρετικά μεγάλων και σύνθετων μοντέλων, και υποστηρίζει τεχνικές μοντελοποίησης μη-γραμμικών φαινομένων, όπως οι συνέπειες των φάσεων κατασκευής και τα αποτελέσματα χρονοεξαρτώμενων επιδράσεων όπως ο ερπυσμός και η συρρίκνωση. Την ίδια στιγμή υποστηρίζεται ο σχεδιασμός πλαισίων από δομικό χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα με την αυτόματη δυνατότητα βελτιστοποίησης της κατασκευής, η διαμόρφωση σύμμικτων υποστυλωμάτων, δοκών, μεταλλικών δικτυωμάτων, τοιχίων από οπτοπλινθοδομή και οπλισμένο σκυρόδεμα. ενώ ταυτόχρονα ελέγχονται και μπορούν να τροποποιηθούν οι μεταλλικές συνδέσεις και οι πλάκες έδρασης της κατασκευής. Τα μοντέλα μπορούν να αναπαρασταθούν στην φυσική τους μορφή, και όλα τα αποτελέσματα να εμφανιστούν απευθείας πάνω στην κατασκευή. Περιεκτικές αναφορές, με δυνατότητα προσαρμογής, είναι διαθέσιμες για κάθε αποτέλεσμα της ανάλυσης και του σχεδιασμού. Τέλος με σχετική ευκολία μπορούν να παραχθούν λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια, χρονοδιαγράμματα, λεπτομέρειες και εγκάρσιες τομές για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και δομικό χάλυβα.

Το ETABS παρέχει ένα ασύγκριτο πακέτο εργαλείων στην διάθεση των μηχανικών που εργάζονται στον σχεδιασμό μιας μεγάλης γκάμας έργων, από μονώροφα βιομηχανικά κτίρια, μέχρι τις ψηλότερες εμπορικές πολυώροφες κατασκευές. Εκπληκτικά ισχυρό, αλλά εύκολο στην χρήση, ήταν το σύνθημα του ETABS κατά την είσοδό του στην αγορά δεκαετίες πριν, και η τελευταία έκδοσή του συνεχίζει την παράδοση αυτή, παρέχοντας στους μηχανικούς ένα προηγμένης τεχνολογίας, αλλά ταυτόχρονα εύχρηστο λογισμικό, κύρια απαίτηση για μια παραγωγική εργασία στον τομέα του μηχανικού.

Περιβάλλον εργασίας

Ένα Παράθυρο, Πολλές Όψεις

Το ETABS προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας στο χρήστη, το οποίο μπορεί να εκτελεί: Μοντελοποίηση, Ανάλυση, Σχεδιασμό, και Παρουσίαση Αποτελεσμάτων. Ένας νέος εξερευνητής του μοντέλου είναι διαθέσιμος για την γρήγορη πρόσβαση στα αντικείμενα, τις ιδιότητες, και τις φόρμες του προγράμματος.

 • Επανασχεδιασμένο περιβάλλον εργασίας

 

 

Οι χρήστες πλέον δεν έχουν κανένα όριο στον αριθμό των παραθύρων και των διαθέσιμων όψεων, για τον χειρισμό του μοντέλου και την προβολή των δεδομένων του.

 • Γρήγορη Πλοήγηση

 

 

Ο εξερευνητής του μοντέλου του ETABS ενισχύει σημαντικά την δυνατότητα του χρήστη να διαχειρίζεται τα δεδομένα στο μοντέλο του. Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν, να επαναλάβουν, και να τροποποιήσουν τις ιδιότητες του μοντέλου σε ομάδες. Η εκχώρηση δεδομένων στο μοντέλο μπορεί να γίνει απλά με σύρσιμο και απόθεση( drag and drop).  Ο χρήστης, τέλος, μπορεί να προσαρμόσει έτοιμα πρότυπα προβολής για την γρήγορη πλοήγησή του.

Ταχύτερα Γραφικά

Τα βελτιωμένα γραφικά Direct X, μέσω του κατάλληλου λογισμικού επιτρέπουν την ταχύτερη πλοήγηση, μέσω της εύκολης κίνησης και περιστροφής του μοντέλου.

Μοντελοποίηση

Πρότυπες Κατασκευές

To ETABS προσφέρει μια ποικιλία από πρότυπες κατασκευές για την γρήγορη είσοδο ενός νέου μοντέλου.  Σε αυτό το στάδιο ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ορίσει το δίκτυο των πεπερασμένων στοιχείων, τον αριθμό των ορόφων, τα τμήματα του δομικού συστήματος της κατασκευής, τις προεπιλεγμένες πλάκες και τον τρόπο διαμόρφωσής τους και τα ομοιόμορφα φορτία, μόνιμα και κινητά.

Πολλαπλές Όψεις

 

Δείτε και χειριστείτε το φυσικό και το μαθηματικό μοντέλο με μεγάλη ακρίβεια. Οι κατόψεις και οι όψεις μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα για κάθε γραμμή του πλέγματος. Προσδιορίστε τις βασικές όψεις μια κατασκευής και χειριστείτε με ευκολία μοντέλα με σύνθετη γεωμετρία.

 • Όψη Μαθηματικού Μοντέλου
 

Στις όψεις του μαθηματικού μοντέλου εμφανίζεται το μοντέλο των πεπερασμένων στοιχείων την κατασκευής, το οποίο αποτελείται από τους κόμβους των στοιχείων, τα στοιχεία δοκού και τα στοιχεία κελύφους, που είναι σύμφωνα με την καθορισμένη διακριτοποίηση.

 • Όψη Φυσικού Μοντέλου

 

 

Στις όψεις του φυσικού μοντέλου εμφανίζονται με ακρίβεια τα σημεία αναφοράς, οι τοπικοί άξονες, οι συνδετικοί κόμβοι και γενικά η φυσική γεωμετρία του μοντέλου.

Σύστημα Πλεγμάτων

Στο ETABS, μπορούν να οριστούν πλέγματα με καρτεσιανές,  κυλινδρικές συντεταγμένες. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των πλεγμάτων διακριτοποίησης για ένα μοντέλο,  ενώ τα πλέγματα μπορούν να περιστραφούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και να τοποθετηθούν σε κάθε διάσταση του μοντέλου.

 

Σχεδιαστικά Εργαλεία

Πολλές πρωτότυπες σχεδιαστικές δυνατότητες είναι ενσωματωμένες στο ETABS, γεγονός που βελτιώνει την εμπειρία του μηχανικού στη μοντελοποίηση. Ο χρήστης θα διαπιστώσει ότι πολλές από τις συντομεύσεις και τα σχεδιαστικά εργαλεία, κοινά στα περισσότερα εμπορικά προγράμματα, είναι διαθέσιμα και στο ETABS.

 • Έξυπνες Λήψεις

 

 

Με τις έξυπνες λήψεις η δημιουργία του μοντέλου γίνεται απλούστερη με την αυτόματη ανίχνευση των τομών, των απαραίτητων επεκτάσεων, των παραλλήλων και των καθέτων ευθειών. Το σχεδιαστικό εργαλείο είναι χρήσιμο, τόσο στην επεξεργασία του φυσικού, όσο και του μαθηματικού μοντέλου.

 • Ιχνηλασία Αρχιτεκτονικού Σχεδίου

 

 

Στο φόντο του παραθύρου μοντελοποίησης του  ETABS εισάγεται εύκολα ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο μορφής DXF/DWG, για να χρησιμοποιηθεί σαν πρότυπο πάνω στο οποίο θα δημιουργηθεί το μοντέλο σας.  Ενεργοποιείστε και απενεργοποιείστε τα κατάλληλα layers ώστε να επιλέξετε ποιό layer σας χρειάζεται κάθε στιγμή. Μπορείτε επίσης εύκολα με δεξί κλικ να μαρκάρετε ένα στοιχείο ή μια επιφάνεια του αρχιτεκτονικού σχεδίου και να το μετατρέψετε εύκολα σε αντικείμενο του ETABS.

Κατόψεις και Όψεις

Οι κατόψεις και οι όψεις μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα για κάθε γραμμή του πλέγματος, κάνοντας δυνατή τη γρήγορη την πλοήγηση στο μοντέλο. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν τις δικές τους όψεις με την χρήση της εξειδικευμένης δυνατότητας ανάπτυξης (Developed Elevation feature).

 • Κατόψεις και Όψεις

 

 

Όταν βρίσκεστε στην δισδιάστατη προβολή, χρησιμοποιείστε τα βέλη για να μεταφερθείτε γρήγορα από την μία γραμμή πλέγματος στην επόμενη. Στην τρισδιάστατη προβολή θα υπάρχει πάντα ένα διαφανές επίπεδο, που θα καθορίζει την όψη ή το επίπεδο το οποίο βλέπεται εκείνη τη στιγμή στο μοντέλο.

 • Εργαλείο Ανάπτυξης Όψεων

 

 

Το Εργαλείο Ανάπτυξης Όψεων μπορεί να αποτυπώσει την όψη κάθε τυχαία σχεδιασμένης τομής της κάτοψης. Αυτό είναι χρήσιμο για την αποτύπωση προσόψεων που διαθέτουν ιδιαίτερα σχήματα. Με την σχεδίαση της εκάστοτε όψης, αυτή προστίθεται στην λίστα των όψεων του μοντέλου, μαζί με τις βασικές όψεις.

Διαδραστική Βάση Δεδομένων

Τα δεδομένα στο ETABS μπορούν να αποτυπωθούν και να επεξεργαστούν σε αλληλοεξαρτώμενους πίνακες. Αυτό είναι αρκετά χρήσιμο για την εισαγωγή ενός μοντέλου από λογιστικά φύλλα, την εποπτική εικόνα της ανάλυσης και της αποτύπωση των αποτελεσμάτων σχεδιασμού.

 

Εργαλεία Διακριτοποίησης

Οι μηχανικοί διαθέτουν πολλές επιλογές αναφορικά με την δημιουργία δικτύου πεπερασμένων στοιχείων στο ETABS. Απλώς επιλέξτε την επιφάνεια προς διακριτοποίηση και ύστερα προσδιορίστε τους περιορισμούς για την αυτόματη γένεση του δικτύου.

 • Διακριτοποίηση Ως Προς το Αντικείμενο

 

 

Η διακριτοποίηση με βάση το αντικείμενο είναι μια αυτόματη διαδικασία που βασίζεται στη μέγιστη διάσταση του πεπερασμένου στοιχείου. Το δίκτυο των πεπερασμένων στοιχειών θα είναι πάντα παράλληλο ή κάθετο προς την μεγαλύτερη πλευρά του μοντέλου, τα κύρια στοιχεία του δομικού συστήματος της κατασκευής ή τους κύριους τοπικούς άξονες της μέγιστης επιφάνειας, με στόχο την διατήρηση της σωστής αναλογίας στις διαστάσεις των πεπερασμένων στοιχειών.

 • Χειροκίνητη Διακριτοποίηση

 

 

Οι χρήστες έχουν επίσης την δυνατότητα της χειροκίνητης διακριτοποίησης του μοντέλου. Αυτή αναφέρεται ως εξωτερική διακριτοποίηση. Η διαδικασία αυτή βασίζεται στην ένα-προς-ένα αντιστοιχία στοιχείων και αντικειμένων.

 • Συνοριακές Συνθήκες

 

 

Ο αλγόριθμος Automatic Edge Constraint επιλύει το πρόβλημα της σύνδεσης δύο δικτύων. Για παράδειγμα αν οι κόμβοι του δικτύου μιας ράμπας και ενός τοιχίου μιας κατασκευής δεν συμπίπτουν, το ETABS θα συνδέσει εσωτερικά αυτά τα δύο ασύμβατα δίκτυα, χρησιμοποιώντας τον παραπάνω αλγόριθμο σαν συνδετικό κρίκο των στοιχείων αυτών.

Εισάγετε εδώ το περιεχόμενο κυρίως κειμένου για τη λειτουργική μονάδα σας.

Δομικά Στοιχεία

Κόμβοι

Το SAP2000 δημιουργεί αυτόματα κόμβους στις συνδέσεις των δομικών στοιχείων ή εσωτερικούς κόμβους όταν διακριτοποιούνται τα δομικά στοιχεία. Οι συντεταγμένες των κόμβων και οι λοιπές πληροφορίες μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη σε ατομικό παράθυρο ή σε μορφή πίνακα.

 
 

Πλαίσια

Για την προσομοίωση των πλαισίων χρησιμοποιείται ένα γενικό, τρισδιάστατο στοιχείο δοκού που λαμβάνει υπόψη την επιρροή της διαξονικής κάμψης, την στρέψη, την αξονική παραμόρφωση και την διαξονική παραμόρφωση λόγω διάτμησης. Το SAP2000 περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη βιβλιοθήκη με τις ιδιότητες των πρότυπων διατομών από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα αλλά και τις ιδιότητες σύνθετων διατομών, σύμφωνα με τα Αμερικάνικα αλλά και τα Διεθνή Πρότυπα.

 • Επισκόπηση των Πλαισίων
 
 

Οι ενδιάμεσες αρθρώσεις δημιουργούνται αυτόματα στο σημείο που τα υπόλοιπα μέλη συναντούν τον κύριο φορέα, ώστε να εξασφαλιστεί η σύνδεση των πεπερασμένων στοιχειών.

 • Ιδιότητες Διατομών
 
 

Ακόμα και οι ιδιότητες για μη-πρισματικές και συγκολλητές διατομές από χάλυβα μπορούν να προσδιοριστούν εύκολα. Χρησιμοποιείστε τον Σχεδιαστή Διατομών για διατομές με πιο σύνθετη γεωμετρία.

Καλώδια

Το στοιχείο καλωδίου είναι ένα εξαιρετικά μη-γραμμικό στοιχείο το οποίο χρησιμοποιείται για την ακριβή περιγραφή της αλυσοειδούς (catenary) συμπεριφοράς ενός λεπτού καλωδίου που υπόκειται στο ίδιο βάρος του.  H αύξηση της ακαμψίας λόγω προέντασης και τα φαινόμενα μη-γραμμικότητας λόγω μεγάλων μετατοπίσεων, περιλαμβάνονται εγγενώς στην μοντελοποίηση.

 
 

Τένοντες

Οι τένοντες σχεδιάζονται εύκολα ως ανεξάρτητα αντικείμενα, και η γεωμετρία τους καθορίζεται από ευθείες γραμμές, παραβολές, κυκλικές καμπύλες, ή άλλα τυχαία σχήματα. Τα φορτία του τένοντα καθώς και οι σχετικές απώλειες μπορούν να καθοριστούν εξ ίσου εύκολα στο SAP2000.

 
 

Κελύφη

Το στοιχείο κελύφους χρησιμοποιείται στην μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των μεμβρανών, των πλακών και των κελυφών για επίπεδες και τρισδιάστατες κατασκευές. Το υλικό του κελύφους μπορεί να είναι ομογενές ή να μεταβάλλεται σε στρώσεις; η μη γραμμικότητα του υλικού μπορεί να ληφθεί υπόψη με τη χρήση στρωσιγενούς στοιχείου κελύφους κατανεμημένης πλαστικότητας.

 
 

Στερεά Στοιχεία

Το στερεό στοιχείο είναι ένα οκτακομβικό τρισδιάστατο στοιχείο που χρησιμοποιείται για την προσομοίωση των στερεών όγκων. Βασίζεται στην ισοπαραμετρική θεώρηση και μπορεί να υποβληθεί σε εννέα ανεξάρτητους τρόπους καμπτικής παραμόρφωσης. Είναι χρήσιμο για την μοντελοποίηση φορέων στους οποίους, η φόρτιση, οι συνοριακές συνθήκες, οι ιδιότητες των διατομών ή οι αντιδράσεις ποικίλουν ανάλογα με το πάχος του φορέα.

 
 

Συνδέσεις

Ένα στοιχείο συνδέσμου μπορεί να εμφανίζει τρείς τύπους συμπεριφοράς: γραμμική, μη-γραμμική και δυναμική, που βασίζονται στις ιδιότητες που του αποδίδονται από τον χρήστη και στον τύπο ανάλυσης που πραγματοποιείται. Στο SAP2000 είναι διαθέσιμα τα παρακάτω στοιχεία συνδέσμου :  Γραμμικά Στοιχεία, Γραμμικώς Ελαστικά Στοιχεία, Απολύτως πλαστικά Στοιχεία, Πείροι, Αποσβεστήρες, Μονωτήρες Τριβής, Ελαστομεταλλικά Εφέδρανα, Υδραυλικοί αποσβεστήρες.

 
 

Αρθρώσεις

Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν αρθρώσεις και να μεταβάλουν τις ιδιότητες των αρθρώσεων ώστε να πραγματοποιούν αναλύσεις push-over στο SAP2000. Η μη γραμμική συμπεριφορά των πλαισιακών στοιχείων (δοκοί, υποστυλώματα, διαδοκίδες) μπορεί να μοντελοποιηθεί με την εισαγωγή πλαστικών αρθρώσεων. Με αυτή την προσέγγιση η διατομή προσομοιώνεται με διαφορετικά σημεία, καθένα από τα οποία ακολουθεί την ακριβή καμπύλη τάσεων-παραμορφώσεων  του υλικού. Τα ανομοιογενή υλικά όπως το οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και πολύπλοκα σχήματα διατομών μπορούν επίσης να μοντελοποιηθούν με ευκολία.

 
 

Ελατήρια

Τα ελατήρια εδάφους  είναι στοιχεία που χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν τον κύριο φορέα με το έδαφος και ενδέχεται να είναι γραμμικά είτε μη γραμμικά. Οι μη γραμμικές συνθήκες στήριξης μπορούν να μοντελοποιηθούν με την χρήση στοιχείων που δέχονται μόνο συμπίεση (compression gaps), σαν κρατυνόμενα ελαστικά ή πλάστιμα ελατήρια, με την χρήση βισκοελαστικών αποσβεστήρων ή με τη χρήση σεισμικών μονωτήρων στη βάση.

 
 
 

Κατηγορίες Φορτίσεων

Πύργοι

Τα πολυώροφα κτίρια μπορούν να μοντελοποιηθούν με ευκολία με την χρήση των νέων χαρακτηριστικών δημιουργίας πύργων. Ο ορισμός των πύργων στο ETABS επιτρέπει στον χρήστη τον ορισμό ξεχωριστού αριθμού ορόφων και συστημάτων διακριτοποίησης για διαφορετικές κατασκευές, στο ίδιο μοντέλο του προγράμματος. Για παράδειγμα, σε ένα μοντέλο του ETABS, διαφορετικές κατασκευές μπορούν να μοιράζονται το ίδιο κατώτερο επίπεδο και ύστερα να διαχωρίζονται σε δύο ξεχωριστά κτίρια στα ανώτερα επίπεδα.

Δοκοί, Υποστυλώματα, Σύνδεσμοι

Στο ETABS 2013, οι δοκοί, τα υποστυλώματα και οι σύνδεσμοι αποτελούν γενικευμένα στοιχεία δοκού, ενώ μπορούν να έχουν ευθεία ή και καμπύλη διάταξη. Για την προσομοίωσή τους χρησιμοποιείται ένα γενικό, τρισδιάστατο στοιχείο δοκού που λαμβάνει υπόψη την επιρροή της διαξονικής κάμψης, την στρέψη, την αξονική παραμόρφωση και την διαξονική παραμόρφωση λόγω διάτμησης. Οι ενδιάμεσες αρθρώσεις δημιουργούνται αυτόματα στο σημείο που τα υπόλοιπα μέλη συναντούν τον κύριο φορέα, ώστε να εξασφαλιστεί η σύνδεση των πεπερασμένων στοιχειών.

Ιδιότητες Διατομών

Το ETABS περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη βιβλιοθήκη με τις ιδιότητες των πρότυπων διατομών από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα αλλά και τις ιδιότητες σύνθετων διατομών, σύμφωνα με τα Αμερικάνικα αλλά και τα Διεθνή Πρότυπα. Ακόμα και οι ιδιότητες για μη-πρισματικές και συγκολλητές διατομές από χάλυβα μπορούν να προσδιοριστούν εύκολα. Χρησιμοποιείστε τον Σχεδιαστή Διατομών για διατομές με πιο σύνθετη γεωμετρία.

Κελύφη (Τοίχοι, Πλάκες, Ράμπες)

Το στοιχείο κελύφους χρησιμοποιείται στην μοντελοποίηση της συμπεριφοράς  των τοίχων πλήρωσης, των πλακών και των ραμπών.  Για να ληφθεί υπόψη η σύνθετη συμπεριφορά ανομοιογενών υλικών, έχει προστεθεί ένα στρωσιγενές στοιχείο κελύφους. Οι μη-γραμμικές ιδιότητες κάθε στρώσης του στοιχείου καθορίζονται από την καμπύλη τάσεων-παραμορφώσεων του υλικού, ενώ το στοιχείο λαμβάνει υπόψη και την διατμητική συμπεριφορά για στρωσιγενείς διατομές που φέρουν διαμήκη οπλισμό.

 

Διατμητικά Τοιχία

 • Τοιχοποιίες

 

 

Οι πρότυπες κατασκευές τοιχοποιίας μπορούν να σας βοηθήσουν να ορίσετε τις ιδιότητες της τοιχοποιίας του μοντέλου σας, με τον σχεδιασμό ποικίλων διαμορφώσεων σε πολλά επίπεδα, στο πάτημα ενός κουμπιού. Όταν σχεδιάζετε τοιχοποιίες με αυτόν τον τρόπο, οι ποδιές και τα πρέκια ορίζονται αυτόματα.

 • Άνω και Κάτω Μέρος Τοιχοποιίας (Ποδιές και Πρέκια)

 

 

Μετά τον ορισμό των επιμέρους τμημάτων της τοιχοποιίας προκύπτουν ολοκληρωμένες τάσεις και ροπές για τον σχεδιασμό τοίχων που μοντελοποιούνται με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία. Για παράδειγμα, ένα σύνολο διατμητικών τοιχίων διακριτοποιημένα με  20×20 επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία, όταν επιλυθούν μπορούν να παράγουν αποτελέσματα σαν να επρόκειτο για την επίλυση μιας ενιαίας στήλης.

Συνδέσεις

Το ETABS διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών στοιχείων σύνδεσης, επιτρέποντας στο χρήστη να μοντελοποιήσει με ακρίβεια την συμπεριφορά της κατασκευής. Τα στοιχεία σύνδεσης περιλαμβάνουν Γραμμικά Στοιχεία, Γραμμικώς Ελαστικά Στοιχεία, Απολύτως πλαστικά Στοιχεία, Πείρους, Αποσβεστήρες, Μονωτήρες Τριβής, Ελαστομεταλλικά Εφέδρανα, Υδραυλικοί αποσβεστήρες.

 

Αρθρώσεις

Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν αρθρώσεις και να μεταβάλουν τις ιδιότητες των αρθρώσεων ώστε να πραγματοποιούν αναλύσεις push-over στο ETABS. Η μη γραμμική συμπεριφορά των πλαισιακών στοιχείων (δοκοί, υποστυλώματα, διαδοκίδες) μπορεί να μοντελοποιηθεί με την εισαγωγή πλαστικών αρθρώσεων. Την ίδια στιγμή, τα ανομοιογενή υλικά όπως το οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και πολύπλοκα σχήματα διατομών μπορούν να προσομοιωθούν με ευκολία. Φαινόμενα όπως η διαρροή, η ρηγμάτωση και η υστεριτική συμπεριφορά μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη με την τροποποίηση των ιδιοτήτων των αρθρώσεων.

 

 

Διαφράγματα Ορόφων

Στο ETABS μπορούν να οριστούν άκαμπτοι, ημιάκαμπτοι, και εύκαμπτοι τύποι διαφραγμάτων. Τα διαφράγματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση επιφανειακών αντικειμένων με τα υπόλοιπα στοιχεία της κατασκευής.

 

 

Ανάλυση

Επισκόπηση

Οι επιλύτες της CSI έχουν δοκιμαστεί και ελεγχθεί από την εταιρία για παραπάνω από 35 χρόνια. Η μηχανή ανάλυσης SAPFireTM έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει πολλαπλούς λύτες στα 64-bit για την βελτιστοποίηση της ανάλυσης. Μπορεί να εκτελεί τόσο απλή Ιδιομορφική Ανάλυση όσο και Ιδιομορφική Ανάλυση Ritz.

 

Δυναμική Ανάλυση

Η δυναμική ανάλυση στο ETABS περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των ιδιομορφών ταλάντωσης με την χρήση των διανυσμάτων Ritz ή των ιδιοδιανυσμάτων, την ανάλυση φασματικής απόκρισης και την ανάλυση χρονοϊστορίας για γραμμική και μη-γραμμική συμπεριφορά της κατασκευής.

 • Ιδιομορφική Ανάλυση

 

 

Η ιδιομορφική ανάλυση υπολογίζει τις ιδιομορφές ταλάντωσης της κατασκευής, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση της συμπεριφοράς της, και σαν βάση της διαδικασίας της ιδιομορφικής συμβολής στις αναλύσεις φασματικής απόκρισης και χρονοϊστορίας. Η ιδιομορφική ανάλυση τύπου Ritz προσδιορίζει τις βέλτιστες ιδιομορφές που χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση της συμπεριφοράς της κατασκευής, όταν αυτή υπόκειται σε φασματική ανάλυση ή ανάλυση χρονοϊστορίας, και είναι πιο αποτελεσματική για αυτό τον σκοπό από την απλή ιδιομορφική ανάλυση.

 • Φασματική Απόκριση

 

 

Η ανάλυση φασματικής απόκρισης προσδιορίζει την στατιστικά πιθανή απόκριση της κατασκευής όταν υπόκειται σε σεισμική φόρτιση. Αυτή η γραμμική ανάλυση χρησιμοποιεί φάσματα επιταχύνσεων ή μετατοπίσεων , τα οποία καθορίζονται από το σεισμικό φορτίο και τις κατά τόπους συνθήκες, και όχι καταγραφές χρονοϊστορίας για την μετακίνηση του εδάφους. Η μέθοδος είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και λαμβάνει υπόψη της την δυναμική συμπεριφορά της κατασκευής.

 • Ανάλυση Χρονοϊστορίας

 

 

Η ανάλυση χρονοϊστορίας καταγράφει την βήμα-προς-βήμα απόκριση της κατασκευής σε σεισμική εδαφική διέγερση αλλά και άλλες μορφές φόρτισης όπως οι εκρήξεις, η περιοδική κίνηση μηχανημάτων, ο άνεμος, τα κύματα κτλ. Κατά την ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επαλληλία των ιδιομορφών ή μέθοδοι απευθείας ολοκλήρωσης, ενώ και στις δύο περιπτώσεις η ανάλυση μπορεί αν είναι γραμμική ή μη γραμμική. Η ταχεία μη-γραμμική ιδιομορφική ανάλυση, γνωστή και ως FNA (Fast Nonlinear Analysis), είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και ακριβής για ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων.  Η μέθοδος απευθείας ολοκλήρωσης είναι ακόμη πιο γενικευμένη, και έχει την δυνατότητα να λάβει υπόψη της μεγάλες μετατοπίσεις και εξαιρετικές περιπτώσεις μη-γραμμικής συμπεριφοράς. Τέλος, η μη-γραμμική ανάλυση χρονοϊστορίας μπορεί να συνδυαστεί με διάφορες περιπτώσεις μη γραμμικότητας (συμπεριλαμβανομένων και των σταδίων της κατασκευής) ικανοποιώντας ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών.

Ανάλυση P-δέλτα

Μέσω της ανάλυσης P-δέλτα λαμβάνονται υπόψη τα φαινόμενα χαλάρωσης λόγω θλίψης και σκλήρυνσης λόγω εφελκυσμού. Μια απλή ανάλυση P-δέλτα υπό την επίδραση των οιονεί μονίμων φορτίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροποποίηση της δυσκαμψίας του μοντέλου και να περιλαμβάνει γραμμικές αναλύσεις υπό την επίδραση των μονίμων και κινητών φορτίων, οι οποίες στο τέλος να επαλληλισθούν. Εναλλακτικά, κάθε συνδυασμός φόρτισης μπορεί να αναλυθεί μη γραμμικά ώστε να προκύψει η επιρροή των φαινομένων P-δέλτα. Τα φαινόμενα P-δέλτα λαμβάνονται υπόψη για όλα τα δομικά στοιχεία του κυρίου φορέα και ενσωματώνονται στο πλαίσιο την ανάλυσης και του σχεδιασμού.

 

Λυγισμός

Οι ιδιομορφές λυγισμού για μια κατασκευή μπορούν να προσδιοριστούν κάτω από την επίδραση οποιουδήποτε συνόλου φορτίων. Ο λυρισμός μπορεί επίσης να υπολογιστεί μη- γραμμικά, αλλά και για κάθε τμήμα του φορέα στην φάση κατασκευής. Στο πρόγραμμα είναι επίσης διαθέσιμη και η πλήρως μη γραμμική ανάλυση λυγισμού ενώ λαμβάνονται υπόψη φαινόμενα P-δέλτα και η θεωρία μεγάλων μετατοπίσεων. Σε περιπτώσεις ακαριαίου λυγισμού (Snap-through) ο δρόμος ισορροπίας μπορεί να απεικονιστεί με την σταδιακή επιβολή μετατοπίσεων. Η δυναμική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μοντελοποίηση πιο σύνθετων προβλημάτων λυγισμού.

 

Ανάλυση Pushover

Η ανάλυση Pushover στο ETABS περιλαμβάνει την εφαρμογή του κανονισμού FEMA 356 και οι δυνατότητες επιλογής των πλαστικών αρθρώσεων και της κατανεμημένης πλαστικότητας βασίζονται στις σχέσεις τάσεων-παραμορφώσεων. Με την χρήση του στρωσιγενούς στοιχείου κελύφους κατανεμημένης πλαστικότητας μπορεί να ληφθεί υπόψη η πλαστική συμπεριφορά των τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, των πλακών και των μεταλλικών δίσκων. Η συμπεριφορά των πλαστικών αρθρώσεων για τον χάλυβα και το οπλισμένο σκυρόδεμα ορίζονται σύμφωνα με τη σχέση-τάσεων παραμορφώσεων του υλικού.

 

Χρονοεξαρτώμενη Ανάλυση Κατασκευής

Τα αποτελέσματα της ανέγερσης μιας κατασκευής σε φάσεις, καθώς και τα φορτία που προκύπτουν από αυτή την διαδικασία μπορούν να μοντελοποιηθούν στο ETABS. Την ίδια στιγμή μπορούν να ληφθούν υπόψη μη-γραμμικά φαινόμενα όμως οι μεγάλες μετατοπίσεις, η διαρροή, και η διάνοιξη ρωγμών. Χρονοεξαρτώμενα φαινόμενα όπως ο ερπυσμός, η συρρίκνωση και η προοδευτική σκλήρυνση του σκυροδέματος λαμβάνονται επίσης υπόψη.

 • Φάσεις Κατασκευής

 

 

Ο χρήστης μπορεί να ορίσει αυθαίρετα φάσεις κατασκευής για διάφορα χρονικά σημεία της ανέγερσης, με στόχο την προσομοίωση των πραγματικών συνθηκών κατασκευής.

 • Ερπυσμός και Συρρίκνωση

 

 

Οι μακροπρόθεσμες παραμορφώσεις λόγω ερπυσμού και συρρίκνωσης μπορούν να υπολογιστούν με την σταδιακή τμηματική ανάλυση της κατασκευής. Οι ιδιότητες των υλικών που εξαρτώνται από το χρόνο, βασίζονται στα πρότυπα του κώδικα CEB-FIP έκδοση 1990 και οι καμπύλες ερπυσμού και χαλάρωσης μπορούν να εισαχθούν από τον χρήστη.

Συνδυασμοί Φορτίσεων

Το ETABS περιλαμβάνει έναν απεριόριστο αριθμό περιπτώσεων φόρτισης και συνδυασμών. Τύποι συνδυασμού φορτίσεων : γραμμική επαλληλία, επαλληλία μεγίστων- ελαχίστων τιμών, συμβολή απόλυτων τιμών, μέθοδος SRSS, συνδυασμός φασμάτων. Οι τιμές που χρησιμοποιούνται για την επαλληλία, μπορεί να είναι κ αυτές αποτέλεσμα άλλων συνδυασμών.

 

«Ζωντανό» Μοντέλο

Για κατασκευές μικρού ή μεσαίου μεγέθους η ανάλυση μπορεί να πραγματοποιείται ταχύτατα όσο ο χρήστης κατασκευάζει ή τροποποιεί το μοντέλο. Για οποιαδήποτε αλλαγή κάνετε στην γεωμετρία, τις ιδιότητες ή την φόρτιση, η κατασκευή άμεσα ανταποκρίνεται με νέα παραμορφωμένη εικόνα, διαγράμματα ροπών ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή αποτελεσμάτων. Μοιάζει σαν να δουλεύετε με ένα «ζωντανό» μοντέλο (live model), έχοντας στα χέρια σας ένα πανίσχυρο εργαλείο για την προκαταρκτική μελέτη της κατασκευής και την δοκιμή υποθετικών σεναρίων.

Σχεδιασμός

Φέρων Οργανισμός από Δομικό Χάλυβα

Ο πλήρως ενσωματωμένος στο πρόγραμμα σχεδιασμός του φέροντος οργανισμού από δομικό χάλυβα, περιλαμβάνει την βελτιστοποίηση των διαστάσεων των μελών με την παράλληλη εφαρμογή των κανονισμών σχεδιασμού. Το ETABS επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει διαδραστικά τα αποτελέσματα του σχεδιασμού για οποιοδήποτε μέλος του φορέα, να αλλάζει τις παραμέτρους σχεδιασμού ή τις ιδιότητες των διατομών, ενώ τα χαρακτηριστικά κάθε μέλους εμφανίζονται επικαιροποιημένα μετά την όποια τροποποίηση.

 

Φέρων Οργανισμός από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Ο πλήρως ενσωματωμένος στο πρόγραμμα σχεδιασμός του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα περιλαμβάνει : ειδική περιοχή για τον υπολογισμό των οπλισμών, λίστες για την επιλογή διαστασιολόγησης νέων μελών, την πλήρη εφαρμογή των κανονισμών σχεδιασμού.  διαδραστικές μεθόδους σχεδιασμού και προβολής των αποτελεσμάτων.

 

Σύνθετες Δοκοί και Υποστυλώματα

Ο πλήρως ολοκληρωμένος σχεδιασμός μιας σύνθετης δοκού περιλαμβάνει την διαστασιολόγηση των επιμέρους μελών, καθώς και τον υπολογισμό της αρχικής καμπυλότητας και των διατάξεων συνάφειας των δύο υλικών (διατμητικοί ήλοι), σύμφωνα με τα Αμερικάνικα και τα Διεθνή πρότυπα σχεδιασμού.

 

Διατμητικά Τοιχία

Ο πλήρως ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενός διατμητικού τοιχίου περιλαμβάνει την διαστασιολόγηση και  όπλιση του τοιχίου για ανατροπή και υπέρβαση της διάτμησης βάσης, καθώς και τον υπολογισμό της διαθέσιμης πλαστιμότητας και του αναμενόμενου δείκτη βλάβης του τοιχίου, σύμφωνα με τα Αμερικάνικα και τα Διεθνή πρότυπα σχεδιασμού.

 

Σύνθετες Δικτυωτές Δοκοί από Δομικό Χάλυβα

Ο πλήρως ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενός μεταλλικού δικτυώματος περιλαμβάνει την διαστασιολόγηση των επιμέρους μελών, με την χρήση των πινάκων πρότυπων διατομών, σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες τάσεις κάθε μέλους.

 

Μεταλλικές Συνδέσεις και Πλάκες Θεμελίωσης Αγγυρίων

Το ETABS χρησιμοποιεί τα εντατικά μεγέθη των κόμβων και τα πρότυπα σχεδιασμού για να προσδιορίσει τις μορφές των μεταλλικών συνδέσεων με όρους πλαστιμότητας. Ο σχεδιασμός βασίζεται σε συνδυασμούς φορτίσεων σύμφωνα με τα πρότυπα που υποστηρίζονται, αλλά και ειδικούς συνδυασμούς φορτίσεων που μπορεί εύκολα να ορίσει ο χρήστης.

 

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων

Μονάδες Μέτρησης

Το ETABS δίνει την δυνατότητα του ελέγχου και της τροποποίησης των μονάδων μέτρησης των δεδομένων του μοντέλου, καθώς και των αποτελεσμάτων της ανάλυσης. Ανεξαρτήτως αν πρόκειται για μονάδες μέτρησης των αρχιτεκτονικών σχεδίων ή για τα αποτελέσματα της επίλυσης, μπορείτε να πετύχετε όλους τους επιθυμητούς συνδυασμούς μονάδων μέτρησης για το μοντέλο σας.

Παραμορφωμένη Γεωμετρία

Ο χρήστης μπορεί εύκολα να πάρει εικόνες του παραμορφωμένου φορέα κάτω από την επίδραση ενός φορτίου ή συνδυασμών φορτίων, καθώς και κινούμενες εικόνες για κάθε ιδιομορφή του φορέα.

Επιφανειακές Δυνάμεις και Χρωματική Διαβάθμιση Τάσεων

Η προβολή των επιφανειακών δυνάμεων και η χρωματική διαβάθμιση των τάσεων μπορεί να προκύψει από ένα σενάριο φόρτισης, σε έναν συνδυασμό φόρτισης, η μια ιδιομορφική ανάλυση. Ο χρήστης μπορεί να προβάλει τις δυνάμεις και τις επιφανειακές τάσεις που προκύπτουν από την ανάλυση για κάθε μέλος, σε όλες τις κατευθύνσεις. Τροποποιείστε την εμφάνιση της χρωματικής διαβάθμισης των τάσεων προβάλλοντας παραμορφωμένες ή απαραμόρφωτες εικόνες, διαγράμματα ελευθέρου σώματος, συμπεριλαμβάνοντας η όχι της τιμές των τάσεων.

Αντιδράσεις

Οι αντιδράσεις στήριξης προβάλλονται γραφικά στο μοντέλο, είτε ως μητρώα σε μορφή πίνακα για τις επιλεγμένες συνιστώσες των αντιδράσεων.

Έξοδος σε μορφή Πινάκων

Το ETABS έχει την δυνατότητα να εμφανίζει σε μορφή πινάκων όλα τα δεδομένα εισόδου, τα αποτελέσματα της ανάλυσης και του σχεδιασμού. Οι πίνακες αυτοί υποστηρίζουν τις δυνατότητες ταξινόμησης και αντιγραφής-επικόλλησης, απαραίτητες για την χρήση των πινάκων σε άλλα προγράμματα. Τα παραπάνω δεδομένα μπορούν να εκτυπωθούν και να αποθηκευτούν σε αρχεία Access, Excel, Word, HTML ή TXT.

Τομές Διατομών

Οι δυνάμεις και ροπές που προκύπτουν για οποιαδήποτε διατομή του ελευθέρου σώματος της κατασκευής, μπορούν να προσδιοριστούν σε κάθε σημείο με την χρήση των τομών διατομής. Μια τέτοια τομή μπορεί να έχει οποιοδήποτε σχήμα και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της διάτμησης βάσης της κατασκευής, των δυνάμεων σύνδεσης των μελών, της δύναμης σχεδιασμού των τοιχίων και για πολλούς άλλους σκοπούς. Τα αποτελέσματα των τομών στις εκάστοτε διατομές μπορούν να ληφθούν για όλες τις περιπτώσεις φόρτισης και τους πιθανούς συνδυασμούς.

Video Animations

Το ETABS έχει την δυνατότητα να δημιουργεί αρχεία βίντεο (.avi) για την εύκολη εποπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων της ανάλυσης τα οποία διαφοροποιούνται με την πάροδο του χρόνου, όπως τα αποτελέσματα μιας ανάλυσης χρονοϊστορίας.

Φυσικές Όψεις (Rendered views)

Η επιλογή rendered views μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία εικόνων οι οποίες θα περιλαμβάνονται στις αναφορές. Το ETABS διαθέτει πολλαπλές επιλογές φωτισμού, σκιάσεις και επιλογές για διαφορετική υφή των υλικών, κάτι που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ζωντανές εικόνες των κατασκευών σας.

Λεπτομέρειες

Παραγωγή Σχεδίων

Το ETABS έχει μια ολοκληρωμένη σειρά δυνατοτήτων δημιουργίας των τελικών σχεδίων, που είναι ενσωματωμένες σε όλα τα στάδια σχεδιασμού. Το παράθυρο σχεδιασμού των λεπτομερειών, είναι ίδιο με όλα τα υπόλοιπα παράθυρα μοντελοποίησης του ETABS.

Επισκόπηση Σχεδίων

 
 

Οι όψεις των στοιχείων που συνθέτουν την κατασκευή είναι τα βασικότερα δομικά χαρακτηριστικά ενός σχεδίου και μπορούν να περαστούν στο παράθυρο σχεδιασμού με απλό σύρσιμο και απόθεση. Η διαδικασία λεπτομερής παρουσίασης μπορεί να περιλαμβάνει: Σχεδιασμό δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα, σχεδιασμό υποστυλωμάτων και τοιχίων, σχέδια διαμόρφωσης χάλυβα, πίνακες και αναπτύγματα οπλισμών, λεπτομέρειες συνδέσεων.

Φύλλα Σχεδιασμού

 
 

Τα τυπικά φύλλα σχεδιασμού, δημιουργούνται αυτόματα και συντάσσονται με βάση τα πρότυπα όψεων των βασικών δομικών στοιχειών. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προσθέσει επιπλέον σχέδια στα σχεδιαστικά φύλλα με απλό σύρσιμο και απόθεση από τον Model Explorer. Τα σχέδια συγχρονίζονται με οποιεσδήποτε αλλαγές τυχόν γίνουν στο μοντέλο και την όπλιση του.

Σχεδιαστικά Στυλ

Τα σχεδιαστικά φύλλα που δημιουργούνται στο ETABS υποστηρίζουν μετρητικά πρότυπα και μεγέθη σχεδίων με βάση το ANSI. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν από τρείς προκαθορισμένες μορφές υπομνήματος για κάθε σχέδιο, ή εναλλακτικά μπορούν να εισάγουν τον δικό τους υπόμνημα σε μορφή DXF. Το ETABS επίσης υποστηρίζει αρχιτεκτονικές μετρητικές κλίμακες για τα σχέδια που παράγει. Ο χρήστης έχει κάθε στιγμή τον πλήρη έλεγχο, έχοντας την δυνατότητα να παράγει σχέδια πολλαπλών κλιμάκων.

Προτιμήσεις
Το ETABS δίνει στον χρήστη τον πλήρη έλεγχο στον τρόπο δημιουργίας κάθε σχεδίου. Ο χρήστης μπορεί να ελέγχει το μέγεθος και τις αποστάσεις των οπλισμών,  τους προκαθορισμένους κανόνες διάταξης και αγκύρωσης, τις πληροφορίες που διατίθενται στα υπομνήματα οπλισμού , να προσδιορίσει την όπλιση κοντά σε ανοίγματα,  να σημειώσει τις πληροφορίες για κάθε χάλυβα οπλισμού ή μόνο για τους βασικούς για μια τυπική προμέτρηση.

Όψεις Βασικών Δομικών Στοιχείων

Στοιχεία Χάλυβα

 
 
 

Το ETABS εκτελεί ενδελεχή μελέτη των λεπτομερειών όπλισης και προγραμματισμό εργασιών για την διάταξη των ορόφων, των δοκών, των υποστυλωμάτων και των συνδέσεων. Οι χρήστες μπορούν να τροποποιούν τις λεπτομέρειες όπλισης για κάθε είδος διάταξης χάλυβα στα δομικά στοιχεία.

Στοιχεία Οπλισμένου Σκυροδέματος

Λεπτομέρειες Διάταξης Οπλισμού

Πλαίσια και Διατμητικά Τοιχία

 

Το ETABS θα πραγματοποιήσει πλήρη υπολογισμό των λεπτομερειών όπλισης για τα πλαισιακά στοιχεία και τα διατμητικά τοιχία, με βάση τα αποτελέσματα σχεδιασμού και διαστασιολόγησης των παραπάνω στοιχειών. Ο χρήστης μπορεί να έχει πλήρη έλεγχο στα μεγέθη των ράβδων οπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν.

Τρισδιάστατη Προβολή Φέροντος Οργανισμού

 

Η τρισδιάστατη απεικόνιση επιτρέπει στον μηχανικό να έχει πλήρη αντίληψη του μεγέθους των οπλισμών και της διάταξής τους. Η τρισδιάστατες αυτές εικόνες μπορούν να εξαχθούν απευθείας σε σχέδια όπως κάθε άλλη όψη της κατασκευής. Η φυσική τρισδιάστατη απεικόνιση της όπλισης είναι διαθέσιμη για υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα, δοκούς και τοιχία.

Εγκάρσιες και Διαμήκεις Τομές

Ενώ βρίσκεστε στον επεξεργαστή λεπτομερειών, δημιουργήστε τομές κατά μήκος των πλακών, των δοκών, των επιστρώσεων ώστε να δείτε αυτόματα τις διατομές σε κάθε σημείο του σχεδίου. Ο χρήστης ορίζει την κατεύθυνση και το μήκος της τομής και το αποτέλεσμα προκύπτει σαν ένα ξεχωριστό ανεξάρτητο σχέδιο της διατομής της κατασκευής.

 

Εκτύπωση και Εξαγωγή Σχεδίων

Εκτυπώστε τις κατόψεις και τις όψεις της κατασκευής απευθείας σε έναν printer ή plotter, ή εξάγετε τα σχέδια σε μορφή DXF ή DWG ώστε να είναι συμβατά με το AutoCAD ή άλλες σουίτες λογισμικού CAD.

 

Αναφορές

Δημιουργία Αναφορών

Οι δυνατότητες δημιουργίας αναφορών περιλαμβάνουν έναν λεπτομερή πίνακα περιεχομένων, πληροφορίες για τις παραδοχές του μοντέλου, τα αποτελέσματα της ανάλυσης και του σχεδιασμού σε μορφή πινάκων. Οι αναφορές μπορούν να προβληθούν εσωτερικά στο ETABS με την δυνατότητα διαδραστικής πλοήγησης μέσα στα έγγραφα, ενώ μπορούν να εξαχθούν σε αρχεία Microsoft Word.

Εργαλεία

Σχεδιαστής Διατομών

Ο Σχεδιαστής Διατομών είναι ένα εργαλείο ενσωματωμένο στο SAP2000. Επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργεί ειδικές διατομές με αυθαίρετο σχήμα και υλικό, συμπεριλαμβανομένης και της διάταξης του οπλισμού. Όλες οι ιδιότητες των διατομών, τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης για διαξονική καταπόνηση καθώς και τα διαγράμματα ροπών- καμπυλοτήτων υπολογίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα.

Είσοδος και Έξοδος

Υποστηριζόμενες Μορφές Εισαγωγής και Εξαγωγής

Το ETABS υποστηρίζει πολλά εμπορικά προγράμματα για την εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων. Προγράμματα και αρχεία όπως το Autodesk Revit Structure, το AutoCAD (DXF/DWG), το CIS/2, το IFC, το IGES, και το SDNF είναι μερικά από αυτά που υποστηρίζονται. Το ETABS επίσης έχει την δυνατότητα να εξάγει τα δεδομένα ενός μοντέλου, καθώς και τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε βάσεις δεδομένων του Microsoft Access.

ACE-Hellas S.A.

Integrated Solutions